فهرست پروژها

 

طپشی جدید
 در قلب مرکز تفریحات و سرگرمی تورنتو

 

به شماره ۳۰۰ خیابان فرانت خوش آمدید

جایی که قلب تورنتو قوی تر می زند٬ در میان برج تورنتو و مرکز تفریحی ورزشی راجرز به زودی برجی زیبا که نقطه تحولی برای تورنتو خواهد بود سر به آسمان خواهد کشید. جایی که خیابان فرانت با خیابان جان تقاطع می کند به زودی چشمها خیره خواهد شد.

 

به شماره ۳۰۰ خیابان فرانت خوش آمدید

از هم اکنون با من تماس گرفته تا در جریان آخرین اخبار و تغییرات این پروژه قرار بگیرید. در صورت تمایل نام شما در لیست اختصاصی تیم ما ثبت شده و شما قادر به خریداری قبل از عموم خواهید بود.
 

مهندس امید ولی نسب     ۸۰۰۰-۵۰۵-۴۱۶
 

 

Omid Valinasab (Tridel VIP agent)
416-505-8000
Omid@trebnet.com

 

Illustration is artists concept. Sizes and specifications are subject to change without notice. E. & O.E. October 1, 2008

 

Hullmark